Història clínica compartida i treball social (Departament de Salut i Benestar Social)

268serveis-socials2Actualment s’ha creat el Pla Interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials en el marc del Pla de Govern 2013-2016. Aquest Pla encara està per desplegar i desenvolupar. Per tant, a hores d’ara, és prematur que el Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) de l’ICS és pronunciï en relació a aspectes com la protecció de dades o la forma de donar el consentiment en cadascuna de les situacions que es puguin esdevenir.

De tota manera, el CEA s’ha posat en contacte amb el Departament de Benestar Social i Família per informar-se de com es farà el desplegament d’aquest Pla Interdepartamental i se li ha indicat que es compta amb el suport del Comitè de Bioètica de Catalunya per assegurar que es garanteixen els drets dels i de les pacients quant a la protecció de la informació sobre la seva salut o sobre qualsevol altre aspecte de la seva vida enregistrat en les estacions clíniques de treball o altres aplicatius informàtics d’entitats prestadores de serveis socials o de salut.

No obstant això, el CEA també entén que compartir no només informació de l’estat de salut de la persona sinó també sobre altres aspectes socials, econòmics i relacionals, que no només afecten a la persona sinó també al seu entorn familiar, ha de ser objecte d’especial protecció i que només hi haurien de tenir accés a aquestes dades les persones i entitats que hagin de prestar els serveis explicitats en el Pla Interdepartamental i sempre per a poder proporcionar alguna de les prestacions contemplades en el mateix. Més encara quan les persones a qui s’ha de prestar el servei són molt vulnerables, tant pel seu estat de salut com per la condició en què es troben de precisar de prestacions socials i/o econòmiques. En aquest sentit, val a dir que el CEA es compromet a fer un seguiment del desenvolupament del Pla Interdepartamental i que, en cas de detectar àrees de millora o incidències en el moment de fer-ne el desplegament, les traslladarà a on correspongui i proposarà mesures correctores.

El CEA també és conscient de l’especial importància que adquireix en aquests casos donar informació acurada tant a la persona com al seu entorn famíliar de les dades que se li demanen, del perquè i per a què se li demanen i d’on poden ser transferides per prestar-li l’atenció que necessita en un moment donat.  Aquest procés no hauria de ser entès com un consentiment tàcit, sinó que es fa necessari anotar en l’estació clínica de treball com s’ha realitzat el procés, en quins casos s’ha arribat a un acord i en quins casos hi ha hagut discrepàncies o s’ha demorat la presa de decisions. Forma part d’aquest procés explicar a la persona on seran transferides les dades i informar-li dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per tant, en relació a si és el mateix la transmissió de dades a un metge o metgessa especialista que a un treballador o treballadora social o una persona de una altra entitat, queda clar que no és el mateix, ja que no s’haurà de transferir la mateixa informació en un cas i en l’altre: en el primer dels casos serà només sobre el seu estat de salut, mentre que en el segon caldran altres dades, ja que la finalitat serà accedir a una prestació social. En conseqüència, assegurar que el procés d’informació i de presa de decisions es fa correctament és clau per assegurar el respecte a la intimitat i autonomia del i de la pacient.

Atès que aquest Pla interdepartamental sobretot incidirà en gent gran i gent discapacitada i com d’important és preservar la intimitat i l’autonomia d’aquestes persones, una forma d’impulsar-ho és potenciant els Documents de Voluntats Anticipades, o el Pla de decisions anticipades, on la persona expressi fins on vol arribar en el procés d’atenció, a què està disposada i a què no, i en qui delega per la presa de decisions.

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s