Fundació Victor Grifols i Lucas. Quadern: Pensar la maternitat

El Butlletí de la Fundació Victor Grifols i Lucas publicat el 17 de juliol,  conté diferents notícies d’interès entre les que destaquen:

  • La conferència de María Ángeles Durán sobre “Soledat i envelliment al final de la vida: les alternatives a allò que és inevitable”.
  • El nou quadern de la Fundació que parla de la maternitat, del qual us oferim un resum.

Butlletí

Quadern maternitat

Continua llegint

Publicat dins de Bioètica i cinema | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

La polèmica és al carrer. Cal debatre sobre l’eutanàsia

Durant els darrers mesos, han aparegut als mitjans de comunicació diferents notícies relacionades amb el dret a morir dignament i amb l’eutanàsia. El Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària de l’ICS (CEAAPICS) no vol ser aliè a aquest debat. Per aquest motiu, posa a disposició dels lectors i de les lectores del blog algunes de les fonts d’informació més destacades, tant pel que fa als testimonis com a les notícies que han plasmat els mitjans de comunicació recentment, així com documents i opinions de grups de persones expertes en bioètica i biodret i de diferents associacions, amb pronunciaments ben diferents.

Document_CEAAPICS_

Publicat dins de Articles d'Interès, Bioètica i cinema, Bioètica I llibres, Documents d'interès | Etiquetat com a , , , , , , | Deixa un comentari

Butlletí DIXIT

El Butlletí DIXIT del mes de juliol de 2019 (número 195), conté diverses notícies d’interès entre les quals cal destacar:

a) Que el Govern de la Generalitat aprova un Pla d’atenció integrada de serveis sanitaris i socials que situa la persona al centre.

b) Que hi ha diferents iniciatives per promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat, que passen per crear un Pacte Nacional per la discapacitat i per regular la figura de l’assistent personal.

c) Diferents iniciatives a favor de les persones immigrades.

Butlletí

Continua llegint

Publicat dins de Articles d'Interès | Etiquetat com a , , , , , , , , , | Deixa un comentari

Butlletí Salut Catalunya. Díptics

El Butlletí Salut Catalunya es fa ressó, entre d’altres, de dos díptics publicats a la web del Departament de Salut que versen sobre:

a) Donació d’organs adaptat a 6 religions diferents: cristianisme, islam, judaïsme, budisme, hinduïsme, sikhisme. El primer full del díptic és comú als documents, conté una imatge pròpia de cada religió i explica què és la donació d’òrgans i com pot una persona fer-se donant. En el segon full s’exposa la perspectiva de cada religió enfront la donació d’òrgans.

b) Desfer mites en les cures pal·liatives. Tradueix un document existent del Canadian Virtual Hospice i l’adapta a la realitat catalana. Preten rebutjar 10 mites relacionats amb les cures pal·liatives i rebat tot un seguit de punts.

Butlletí

Continua llegint

Publicat dins de Articles d'Interès | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

Seguretat dels i de les pacients

El Departament de Salut, en el seu Butlletí de Seguretat dels pacients número 36, de juny de 2019, es fa ressó de diferents notícies relacionades amb la seguretat, entre les quals volem destacar les següents:

  1. Ús segur dels medicaments pel càncer que es prenen a casa. Tradicionalment els tractaments del càncer s’administren per via parenteral a l’hospital. Darrerament, nous tractaments autoinjectables i sobretot, per via oral, possibiliten l’administració a casa. Aquests tractaments, però, no estan exempts de riscos. El Departament de Salut ha elaborat uns materials que orienten als i a les pacients i les seves famílies sobre com fer-ne un ús segur, incidint en aspectes com ara la informació que cal conèixer abans d’iniciar el tractament, els riscos associats a la seva administració, com s’han de conservar i eliminar, com s’han de manipular i administrar, si es poden tallar o triturar, o quines precaucions cal tenir amb les excretes (orina, femta i vòmit).

Butlletí

Continua llegint

Publicat dins de Articles d'Interès | Etiquetat com a , , , , , , , | Deixa un comentari

Revista de l’Observatori de Bioètica i Dret

De la revista de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, publicada el proppassat 28 de juny, voldríem destacar, entre d’altres,  les següents notícies:

  1. L’increment del consum d’opioides a nivell mundial. En aquest darrer número  es fan ressó de l’informe mundial sobre drogues de 2019 de l’Organització de Nacions Unides (ONU) i es refereixen a l’increment del consum d’opioides (i sobretot de tramadol) a països de l’Africa i l’Orient Mitjà, amb el consegüent augment de morts.
  2. La retirada del principal estudi que abogava per les bondats de l’homeopatia, ja que hi ha errors en l’execució del mateix que en qüestionen els resultats.
  3. Que les empreses farmacèutiques varen pagar el 2018 a metges/esses espanyols un 20% més que 4 anys abans, amb una quantia que ascendeix a 597 milions d’euros. Pugen totes les partides: cursos, organització de congressos i finançament dels investigadors.
  4. Com les companyies immobiliàries utilitzen bases de dades de compayies telefòniques per accedir als usuaris i a les usuàries, envaint totalment la intimitat.

Revista

Publicat dins de Articles d'Interès | Etiquetat com a , , , , , , | Deixa un comentari

Butlletí CCMC. Articles: La justificació de les absències escolars. La salut mental dels i de les MIR

Els Col·legis de Metges de Catalunya han publicat un informe que porta per títol “La Responsabilitat de la justificació de les absències escolars. El paper principal dels pares i residual dels metges. Nota del Consell de Col·legis de Metes de Catalunya (CCMC)”.  En aquest informe s’assenyala que molts pares i mares, a suggeriment dels i de les docents o per iniciativa pròpia, acudeixen a la consulta d’atenció primària sol·licitant un informe mèdic que justifiqui la no assistència a classe en una data determinada o la no compareixença a activitats extraescolars per malaltia. D’aquesta manera, les consultes d’atenció primària es veuen sobrecarregades per demandes a les quals no correspon al metge o metgessa donar resposta, essent una de les més freqüents els justificants mèdics per acreditar el motiu d’absència del o de la menor. Es ressalta en l’informe que la responsabilitat de justificar les absències escolars és dels pares o mares o responsables legals i que tant en els justificants com en els informes clínics hi pot haver dades de caràcter personal subjectes a la normativa vigent de protecció de dades. També s’indica que la valoració del o de la professional sanitari s’ha de restringir al seu àmbit competencial i a les qüestions que tinguin caràcter mèdic i es puguin objectivar.

Article

Continua llegint

Publicat dins de Articles d'Interès | Etiquetat com a , , , , , , , , | Deixa un comentari